Autor y Traductor
Miguel Sáenz

Laburpena

Artikulu honetan idazlearen eta itzultzailearen arteko harremanak jorratzen dira, alderdi askotatik eta literaturaren historiako adibide ugarirekin. Abiapuntu gisa, artikulugileak dio itzulpenak betekizun funtsezkoa duela edozein literaturatan, bai jatorrizko hizkuntzarentzat, bai itzulpen-hizkuntzarentzat ere, eta, ildo horretatik, idazle eta itzultzaileen arteko harremana ezinbestekoa da, baina horrek zabaltasuna eta ulerberatasuna eskatuko die biei, lanaren emaitzak duinak izango badira.


Irakurri artikulua gaztelaniaz.