Lan-eskaintza publikoak

2024

Euskarabidea

Itzulpen Atalaren jakinarazpena: Hurrengo hilabeteetan sortzen diren kontratazio beharrak enplegu zerbitzuaren bidez beteko ditu (2024-04-25)

Bizkaiko Foru Aldundia

Euskara-ingelesa-gaztelaniako itzultzaile plaza bat oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez betetzeko deialdia (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2024-03-21)


2022

Gipuzkoako Foru Aldundia

Egonkortzeko hautaketa eta prozesuaren oinarri espezifikoak, Gipuzkoako Foru Aldundiko goi mailako teknikari itzultzaile-interprete plaza bat merezimendu lehiaketa bidez betetzeko (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, VII. eranskina, 2022-12-29)

Osakidetza

Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) arautuko dituzten oinarri espezifikoak itzultzaile-interprete eginkizunak betetzeko ezagutza espezifikoak dituzten lanpostuetarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan. (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, VI. eranskina, 2022-12-27)

UPV/EHU

Deialdia, hautaketa prozesuak egin daitezen, merezimenduen lehiaketa sistemaren bidez, plazak betetzeko UPV/EHUko administrazio eta zerbitzuetako lan kontratudun langile finkoen kolektiboan, goi mailako teknikarien I. taldean. Plaza bat Itzulpengintza eta Interpretazioko goi mailako teknikarien kategorian (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 2022-11-30)

Eusko Jaurlaritza

Itzultzaile-interpretarien enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuko oinarri espezifikoak. 5 plaza (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, XIV. eranskina, 2022-09-13)

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako. Itzulpengintza eskalako 2 plaza (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, IX. eranskina, 2022-09-13)

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako. Itzulpengintza eskalako 29 plaza (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, X. eranskina, 2022-09-13)

Bilboko Udala

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Euskarako interprete-itzultzaileen 3 plaza, derrigorrezko 4. hizkuntza-eskakizunekoak (T.P.), lehiaketa-oposizioaren bidezko sarrera libreko sistemaz betetzeko hautaketa-prozesuaren oinarriak onartzeari eta hautaketa-prozesuko deialdiari buruzkoa (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2022-05-12)

Nafarroako Parlamentua

Deialdia, Nafarroako Parlamentuaren zerbitzuko euskarako itzultzaileen bi zerrenda osatzekoa hautaproben bidez; bata, Parlamentuko funtzionarioen prestakuntzarako, eta bestea, aldi baterako administrazio-kontrataziorako (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 2022-04-22)


2021

Arabako Batzar Nagusiak

Goi-mailako teknikarien kidegoko karrerako funtzionario-plaza oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren oinarri espezifikoak, itzulpen-, zuzenketa- eta interpretazio-teknikariaren lanpostu bat hornitzeko (Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala, 2021-06-18)

Eusko Legebiltzarra

Eusko Legebiltzarreko goi-mailako teknikarien kidegoan karrerako funtzionario gisa sartzeko hautaketa-prozesuaren oinarri espezifikoak. Itzulpen, zuzenketa eta interpretazioko bost teknikari-plaza (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 2021-05-05)


2019

Gipuzkoako Foru Aldundia

Itzu­ltzaile-interprete goi mailako teknikariaren bi plaza bete­tze­ko hautapen prozesuaren deialdia (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2029-09-09)

Iruñeko Udala

Deialdia, euskara itzultzaile aritzeko hiru lanpostu oposizio bidez betetzeko (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 2019-05-16)

Gipuzkoako Batzar Nagusiak

Gipuzkoako Ba­tzar Nagusietan Itzu­ltzaile-interprete plaza bat bete­tze­ko hautaketa-prozesurako oinarriak (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2029-01-07)


2018

UPV/EHU

Lehiaketa-oposizioa. Deialdia Euskal Herriko Unibertsitateko I. sailkapen talderako, Goi Mailako Teknikarien talderako, lan kontratudun langile finkoak hautatzeko probetarako. Plaza bat Itzulpengintza/Interpretazio espezialitatean (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofiziala, 2018-11-22)

Bizkaiko Foru Aldundia

Lehiaketa-oposizioa. Administrazio bereziko eskalako zerbitzu berezien azpieskalako zeregin berezien motan, karrerako funtzionario legez sartzeko hautaproben deialdia. Euskara-gaztelania itzultzaileak –2 plaza–, eta euskara-ingeles-gaztelania itzultzaileak –2  plaza– (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2018-08-06)

Nafarroako Gobernua

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko euskara itzultzaile izateko lau lanpostu sarrera prozedura eta oposizio bidez betetzeko deialdia (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 2018-06-20)