Poesia asturiarra
Karlos del Olmo

Segituan agertzen den sortatxo honen abiaburua José Luis Argüellesek paratutako Toma de tierra. Poetas en lengua asturiana. Antología (1975-2010) liburua da. Lagin honen helburua izan da antologian agertzen diren poeta guztien poema bana euskaratzea, bablez edo asturieraz idatzitako poesia zertan den erakusteko asmoz, azaletik besterik ez bada ere. Denbora hurrenkerari dagokionez, atzekoz aurrera antolatuta dago, hau da, berrienetik zaharrenera. Batez ere poema laburrak agertzen dira sorta honetan, aldizkariko artikulu arrunt baten batez besteko luzerari eustearren. Irakurlea berehala ohartuko denez, bablez idazten duten poeten gai batzuk hurbil-hurbil daude Euskal Herritik.

Seguru asko, poesia asturiarra dugu, aragoieraz idatzirikoarekin batera, Penintsula Iberikoan gutxien ezagutzen dugunetakoa. Eta zergatik ez da halako ezaguna bablez jorratutako literatura? Lurraldearen txikia dugu azalpenetako bat, jakina -ezinezkoa da oso argitalpen sektore sendoa izatea-. Baina irakurle guztiek berehala aitortzen dioten kalitatea baldin badu bene-benetan, ezezagun izate horri beste zio bat bilatu beharrekoak izango gara; hain zuzen ere, sozio-politikoa: bablea ez da koofiziala erkidego autonomoan, bateko; besteko, hango agintari politiko gehienek ez diote atxikimendu handirik erakusten hizkuntzari. Beraz, penintsulako eta Europako literatur sistemetan guztiz periferikoa da (ikusezina eta ezezaguna ez esatearren). Euskal Herrian ezagun samarrak ditugun ezaugarrien jabe da, beraz, hango literatur sistema: bablea ez da ofiziala eta gizartean bazterketa formala jasaten du; bablez idatziriko eredu klasikoak urriak eta ezezagunak dira, are hango idazleentzat eurentzat ere; irakurleek ez dute etxerako edo famili harremanetarako baino ez ei den berbetaz idatziriko literaturaren kontzientzia handirik; idazlea erbesteratu moduan bizi da berez legokiokeen baina ia existitzen ez den kultur sistema batean -sormenaren berezko zailtasun ikaragarriari zama astun batez emendatuta-. Guztiarekin ere, egoera tamalgarri hori gorabehera, literatura horri egun darizkion sugarra eta indarra, aldez edo moldez, soilik uler daiteke, hain suertez, asturiarrez idazten duten idazleen gizarte arroztasun, bakardade eta onarpen ezetik.

Alderdi filologikoaren ikuspegitik, ikerle batzuen arabera, igarri-igarria da bablea latin herrikoi berantiarraren bilakaera bereizia dela, Asturiasko kostaldetik Leon zeharkatuta Miranda de Douro eta Vimioraino heldu zena, eta ez du inolako mendekotasun genetikorik inguruko inolako erromantzerekin. Beste aditu batzuek asturiera gaztelaniaren dialektotzat jotzen dute -bi erromantze ezberdin izan arren-, gaztelaniak Asturiasko hizkuntzetan sarbide sakona izan duelako; baina bablearen hizkuntz autonomiaren galera berria izan da erabat, XX. mendea aurre-aurreratuta zegoela: elebitasuna gorabehera, hiztunen arteko mintzaera espontaneoa bablez gauzatzen da. Geografiaren ikuspegitik, mendi mugak eragin zuen XIV. mendean erresuma asturleondarreko Leongo partean gaztelania hastea asturiera ordezkatzen, baina XX. mendeko Gerra Zibilak eragin zuen, batez ere, literatura asturiarra maldan behera agudoago joatea eta ez berpiztea Surdimientu mugimendua jaio arte. Beste ikerlari batzuek aldezten dutenaren arabera, ez dago hizkuntza sistema batu eta diferentzialik, bable sorta bat baino; alegia, alderdi foniko, gramatikal eta semantikoaren aldetik elkarren ezberdinak diren sistema linguistikoen aniztasun halako bat. Urrunago ere heltzen dira horietako batzuk, aldarrikatzen baitute, hain suertez, gaztelania dela benetako hizkuntza eraginkor bakarra Asturiasen, eta hizkuntz gatazka mimetismoz piztu dela inguruko erkidegoetakoa imitatuta; halakoentzat, asturierazko literaturan erabiltzen den hizkera hizkuntza artifizialen ezaugarri guztien jabe da.

UNESCOren arabera, bablea dugu mende honetan desager daitezkeen Europako hizkuntzetako bat. Kanpokoen iritzirik ez zuten behar izan, dena dela, intelektual batzuek frankismoaren hondar urteetan Conceyu Bable izeneko kultur elkartea sortzeko. Surdimientu mugimendua eta bablezko literaturaren loraldian esku handia izan zuen-eta baltzu horrek, baita musikan eta bestelako kultur adierazpenetan ere. Horren guztiaren ondorioz, Academia de la Llingua Asturiana apailatu zuen Asturiasko Lurralde Kontseiluak 1980.eko abenduan, eta horrek alboko beste ondorio nabarmen bat izan zuen: "bableen teoria" aldezten zuten hizkuntzalariek 1988.ean Amigos de los Bables elkartea abiaraztea, asturieraren normalizazioaren aurka zirenen bilgunea izateko asmoz. Akademiaren barruan, dena dela, hainbat gorabehera eta joera izan dira, zenbateraino eta bablea idazteko arau batuak onartzen ez zituzten idazle batzuek beste arau multzo bati atxikitzeraino. Gainera, Printzerriko Hizkuntza Politikako Bulegoarekin ere harremanak ez dira lar onak izan sortzaile eta intelektual batzuen alderditik. 1987.ean Villamayor herrian lehenengo aldiz elkartu zen Xunta d'Escritores Asturianos erakundea, eta hartan belaunaldien arteko tentsioak gorabehera, gaur arte heldu den labealdi berriko egileentzako harroinak jarri zituzten. Dena dela, ez da ahaztu behar mugimendu, arautze eta enparauak gorabehera, bablez idazten zuten egileak izan zirela XIX. eta XX. mendeetan ere, beregainak, talde eta joeretatik at. Bai eta XXI. mendean ere.

Guztiarekin ere, alderdi literarioaren aldetik, garrantzizkoena emaitzen kalitatea eta irakurleen nahiz kritikarien harrera da. Eta alderdi horretatik, sorta honetara bildutakoak adierazpen indar handikoak dira.

Jarraian jasotako poeta hauek guztiek Surdimientu mugimendua indarrean egon bitartean plazaratu dituzte lanak, bakoitzaren jaioturtea gorabehera, urrezko aro berri moduko bat eraturik. Tokian-tokian baina mundua buruan idatziriko berba neurtuak dira, unibertsaltasunari lur eta hizkuntza txiki batetik begiratzen diotenak. Torgak idatzi bezala, "Unibertsala tokian tokikoa da, hormarik gabe".

Vanessa Gutiérrez (1980)
Patria Aberria
Sentíte falar con señaldá
de la tierra que nun tienes,
de la neñez perdida.

Yo, llonxana,
como siempre,
nun acertaba a contestar:
namás pensaba que, si la patria ye un temblor,
tu yes munches,
munches veces,
patria mía.
Nostalgiazko berbak entzun nizkizun
ez duzun lurraren gainean,
umezaro galduaren gainean.

Nik, urrun,
betiko moduan,
ez nuen erantzuten asmatzen:
buruan erabili besterik ez, aberria ikara bada,
zu zaitudala, askotan,
askotan,
ene aberri.

Héctor Pérez Iglesias (1978)
Fuere una llucha
estraña, torpe, na que'l derrotáu fui
yo pero la que fuxó
foi ella · el roncu
reproche del ascensor, interminable, paeció baxala
a lo más fondo de la nueche.
Desperté tarde,
cola lluz abarullao yá
pel cuartu y revolviéndome incómodu
na cama: pente les sábanes
quedaren dalgunes de les sos penques; raspioses
como les faraguyes d'una cena desolada.
Borroka izan zen
bitxia, dorpea, hartan garaitua
neu baina iheslaria
emakume hura izan baitzen · igogailuaren
gaitzespen erlatsak, amaigabe, omen zuen
jaitsarazi/
gauaren hondorik sakonenera.
Belu itzarri nintzen,
argia anabasa hutsa eginda zegoela
logelatik eta ezeroso jirabiraka jardun duen
ohean: maindireen artean
haren orezto batzuk geratuak ziren; lakarrak
afari desolatu bateko ogi papurren antzera.
Pablo Texón Castañón (1977)
Lo meyor de too Onik onena
Lo meyor de too yera cuando tovía
yeres quien a llevame
a xocostrines
tu l'héroe l'únicu infalible peles
nueches facíemos un enguedeyu
de piernes na cama, yeren pá, ma, Diego,
yera too tan pequeño
que cabía nuna sábana qué prestoso
que too sea tan pequeño que nun
haya más llendes que'l cantu'l colchón
que nun haya más abellugu que'l to brazu
que les nuches nunca sean llargues
nin fríes nin vacies

lo meyor de
too
yera cuando
too
yera tan cenciello
como trancar la puerta y nun t'afogar

tantes coses yeren lo meyor de too
Onik onena zen artean ere
gauza zinela neu eroateko
lepoan hartuta
zu heroia bakarra akasgabea halako
gauetan mataza bat egiten genuen
hankekin ohean, baziren aita, ama, Diego,
hain zen dena txikerra
non maindire batean kabitzen zen hain atsegina
dena halako txikerra izatea non ez dagoen
beste mugarik baizik lastaira bazterra
beste babesik ez egotea zeure besoa baizen
gauak inoiz luzeak ez izatea
ezta hotzak eta hustuak ere

onik
onena
zen noiz eta
dena
hain zen erraza
nola atea itxi eta ez norbera ez itotzea

hainbeste gauza ziren onik onenak

Martín López-Vega (1975)
Tu y yo con Safo Zu eta biok Saforekin
Tumbaos na yerba, ente les ruines
d'un vieyu conventu, el branu
enrédasenos nel pelu, y el golor
del branu nos nuesos cuerpos,
y el sabor del branu nes nueses boques,
y la lluz den branu nes lluminoses,
fragmentaries palabres
que llees en vox baxa, cuais xuxuries.
Vinisti, yo te quería, y xelaste'l mio corazón
encesu de deséu.
Dexa de lleer. Vuélvete. Dame la to boca.
La to voz repite les sílabes quebraes
de la nuesa tienra amiga griega
y la to voz avérase a min como un páxaru s'avera.
pol desnudu cielu del branu.
Tengo una cosa que dicite
y nun me dexa la vergoña,
recites col to acentu que me lleva
a les Rambles, al calor d'otru branu.
Dexa de lleer. Dame la to boca.
Nun necesito más pa tenelo too.
Belartzan etzanda, komentu zahar bateko
aurrien artean, uda
ileetan nahastu zitzaigun, eta udaren
usaina gure soinetan,
eta udaren zaporea gure ahoetan,
eta udaren klartasuna argizko,
zatizko hitzetan
ahots apalez irakurtzen baitituzu, ia xuxurlaka.
Etorri zinen, nik maite zintudan,
eta bihotza jelatu zenidan
desioz garretan nuelarik.
Utzi leitzeari. Jira zaitez. Emadazu zeure ahoa.
Zure ahotsak errepikatzen ditu
gure adiskide greziar maitagarriaren silaba hautsiak
eta zure ahotsa alderatzen zait txoria alderatu legez.
udako zeru biluzitik.
Badut gauza bat zuri esateko
eta lotsak ez dit uzten,
errezitatzen duzu zeure hoskera horrekin
Rambletara naroala, beste uda bateko berora.
Utzi leitzeari. Emadazu zeure ahoa.
Ez dut besterik behar den-dena edukitzeko.
José Luis Rendueles (1972)
Cabu Peñes Peñes lurmuturra
La lluz decapitada debuxa
una xeometría nueva
na llámina marina.

Les ñubes posen el so reflexu
pa perdelu quién sabe ónde,
y les gaviluetes faen ecu
perriba'l cantil
que se funde na espluma.

Y tu, los tos díes desapaeciendo
como gotes de lluvia nel mar,
yes feliz, sentáu na yerba,
na parte
      la tarde
            qu'arde.
Argi burumoztuak marrazten du
geometria berri bat
itsas xaflan.

Hodeiek haien isla pausatzen dute
auskalo non galtzeko asmoz,
eta kalatxoriek oihartzun dagite
labarrean gora
aparrarekin bat eginda.

Eta zu, zeure egunak aienatzen
euri tantak itsasoan legez,
zoriontsua zara, belarretan jesarrita,
sugarturiko
      arratsaldearen
            aldean.
Elías Veiga (1972)
Teleserie Telesaila
Esta nueche masturbe'l mio perru
nes montañes
pensando en Jenny
la gocha tetuda de la serie americana.

(La lluz de los clubs
ente'l fumu de les fábriques
y tou esi traficu infinitu
ensin espaciu -ensin fuxida-.
Los llobos reburdiando cerquina
mientres la lluna
llen de rabia roxa de fuercia
illumina cada requexu del mio cuerpo solitariu.)
Bart ene txakurra masturbatu dut
mendietan
Jenny gomutan dudala
telesail amerikarreko urdanga titi-handia.

(Klubetako argia
lantegietako kearen artean
eta trafiko infinitu hori guztia
espaziorik gabe -ihesik gabe-.
Otsoak uluka hur-hurrean
iretargiak bien bitartean
indar gorriko amorruz beterik
ene gorpu bakartiaren zoko guztiak argiztatzen ditu).
Xandru Fernández (1970)
Täsfäńät Täsfäńät
Nun sé qué yes. Nun tas. Nun yes tovía
un nome nun papel, pero vives. Respires
al otro llau del mundu nun mar de suaños verdes
(los míos) y repites
les primeres nociones d'un mundu priváu
nun idioma que nun soi pa pronunciar.
¿Con qué fe protexete? ¿Cómo voi invocar
a nengún poder muertu que t'abrace y te mime?
Nun tengo certidumbres que mandate. Nun sé
receta dala, nenguna convicción puedo enseñate
que te sirva d'escudu, d'almuhada o de xuguete.
Yá ves que nin siquiera soi quien a date un nome.
Deprendo na to llingua la esperanza.
Ez dakit zer zaren. Ez zaude. Oraindik ez zara
izen bat paperean, baina bizi zara. Hats egiten duzu
munduaz bestaldean amets orlegizko itsaso batean
(neureak) eta errepikatzen dituzu
mundu pribatu bateko lehen nozioak
ahoskatzeko gauza ez naizen hizkuntza batean.
Zein fedez babestuko zaitut? Nola atotsiko diot
besarkatuko eta mimatuko zaituen botere zendu bati?
Ez dut zuri bidaltzeko uste sendorik. Ez dakit
ezelako errezetarik, ezin dizut inolako konbikziorik irakastsi/
ezkutu, burko edo jostailutzat erabil dezakezunik.
Ikusten duzunez, ez naiz nor zu izendatzeko.
Zure hizkuntzan ikasten dut esperantza.
Chechu García (1970)
Esqueles Eskelak
Punxeron dos esqueles
nel palu de la lluz.
Nadie vino a quitales.
L'agua
esborronó les lletres
tarazó los nomes
y abraso'l papel.
Cayeron enbaxo.
Queden
les chinchetes
mordiendo la madera,
silencioses lápides
nel escuru corazón de la memoria.
Chinchetes.
Arrancáronles pa fin d´añu.
Qué poco costó.
Valíen -dixeron- pa poner
los cartelos del baile.
Chinchetes.
Silencioses lápides.
Clavarónles a martiellu
cola enraxonada fuerza
de la mocedá.
Mancaben.
Mancaben metíes tan fondes.
Pero nin una llárima saltó
del secu palu de la lluz.
Bi eskela inkatu zituzten
argi mastan.
Inor ez zen etorri kentzera.
Urak
letrak zituen ezabatu
izenak zatitu
eta papera kiskaldu.
Behera joan ziren.
Geratu dira
txintxetak
zurari ausikika,
hilarri isilak
gomutapenaren bihotz ilunean.
Txintxetak.
Urte amaierarako kendu zituzten.
Nekerik gabe.
Balio dute -esan zuten- jartzeko
dantzaldiko kartelak.
Txintxetak.
Hilarri isilak.
Mailuz iltzeztatu zituzten
gaztetasunaren
indar aberetuaz.
Mingarriak ziren.
Mingarriak ziren hain sakon sartuta.
Baina malko bat bera ere ez zen isuri
argi masta lehorretik.
Xulio Viejo Fernández (1968)
Poética Poetika
Pongo en tendal de mio casa
estes inciertes y abúliques palabres
quiciabes porque'l vientu
azul y vieyu del olvidu
les ximielgue y les ensugue
col llinguaxe qu'afalaga, a modo,
les fueyes nes viesques
amaes de la lluvia.
Será fácil robales, quedaréme
en llar, viendo'l tiempu
dilise ente verdaes enceses;
na ventana, disimulada
polos reflexos del mundu nel cristal,
la sombra sola d'una voz
non será a curiar de la so dote.
Etxeko esekilekuan jarri ditut
hitz zalantzati eta abuliko hauek
apika ahanzturaren haize
urdin eta zaharrak
astin eta lehor ditzan
euriak maitaturiko
basoetako orriak
astiro laztantzen dituen mintzoaz.
Erraza izango da lapurtzea, geldituko naiz
sutondoan, ikusten denbora nola
urtzen den egia sutsuen artean;
leihoan, disimulatua
munduak kristalean eragindako islen artean,
ahots baten itzal bakartia
ez da gauza izango zaintzeko bere dotea.
Xuan Santori Vázquez (1968)
Arte poética Arte poetikoa
Quixérala pa min, fácil
como'l llapiz breve del carpinteru
qu'enseña cuando, pa la oración
la horizontalidá perfecta;
cuando, el puntu onde furar
les muries cola palabra.
Enetzat nahi nuke, erraza
arotzaren lapitz laburra legez,
erakusten duela, batzuetan, esaldirako
horizontaltasun perfektua;
besteetan, zein puntutan zulatu
murruak berbaren bitartez.
Xabiero Cayarga (1967)
Lo difícil nun ye volver Gaitza ez da itzultzea
Lo difícil nun ye volver.
Lo imposible yera volver
y atopar intactos: ríos, viesques,
llagos, ciudaes. Lo qu'ente los dos
milagroso construía la mirada.
Gaitza ez da itzultzea.
Ezinezkoa zen itzultzea
eta ukigabe topatzea: ibaiak, basoak,
lakuak, hiriak. Bion artean
mirakulutsu begikaldiak eraikitzen zuena.
Pablo Antón Marín Estrada (1966)
Señaldá Pena
Les manes de la tierra
nun caricien, nacieron
pa escacer lo que toquen.

El piel de la rosada
esfaise na mano
que lu acaricia
y el que caricia
la ñeve toca
la mano d'un muertu.

L'agua del ríu
nun caricia los xaoyos
desnudos, nun siente
respigase al pie
que se funde nella.

El corazón de la tierra
nun cute cuando marches,
nun tembla
el pechu de la tierra
cuando vuelves.
Lurraren eskuek
ez dute laztan egiten, sortuak dira
ukitzen dutena ahazteko.

Ihintzaren azala
urtzen da hura
laztantzen duen eskuan
eta egiten dionak laztan
elurrari ukitzen du
hildako baten eskua.

Ibaiko urak
ez ditu laztantzen izter
biluziak, ez du sentitzen
beragan urtzen den
oinaren ikara.

Lurraren bihotza
ez da hunkitzen zu joatean,
ez du egiten dar-dar
lurraren bularrak
zu itzultzean.
Marta Mori (1965)
El rayu Izpia
Igual que'l rayu
doráu y tebiu
qu'altraviesa la persiana del mio cuartu
viniendo a clavase
nel mio pechu adormecíu
salva y eleva
la mañana fría del inviernu,
asina
los tos güeyos
de xana
calecieron esti día
el mio corazón estremecíu.
Nola izpi
urreztatu eta epelak
nire logelako pertsiana zehartuta
ene bular lokartuan
josirik geratzera datorrela
salbatzen eta goratzen duen
neguko goiz hotza,
hala
zure lamia
begi horiek
epeldu dute egun honetan
ene bihotz dardarikatua.
Xilberto Llano (1965)
Tánger Tanger
Tánger ye lluz
de mar na qu'engastuña'l recuerdu;
pudiese ser del to cuerpu'l blancor del sol
y de la memoria esti camín
u l'adelfa, pétalu del to llabiu, muerre.
Tánger ye lluz
de duna baxo'l tiempu,
d'amor que me ñegues
adulces.
Tanger da
gomuta zauritzen duen itsas argizkoa;
zeure soinarena izan liteke eguzkiaren zuria
eta oroimenarena bide hau
non heriotzorria, zure ezpainaren petaloa, hiltzen den.
Tanger da argi
dunazkoa denboraren azpian,
astiro
ukatzen didazun amodiozkoa.
Xuan Bello (1965)
Cabu Vidíu (Cuideiru) Vidíu lurmuturra (Cuideiru)
Crez y danza'l mar, entrega'l so cuerpu
d'espluma y distancia a les llábanes
del mio cuerpo. Yo vi zarpar prietes naves
dica l'ausencia prieta. Yo suañé contigo
na tierra sálabre los palacios blancos,
les estrelles nueves, el rumbu esactu
de la belleza. Vivir vive en min, ai,
el corazón de los marineros muertos
nel so viaxe. El desiertu entrevistu
por mio buelu en Dakar. La señaldá
d'una carta qu'hube mandar.
Conozo un cai nel que tuvi solu y
sé lo que duel l'esterréu y ser de niundes.
El mar. El mar. El mar.
Imaxe escucada nun atlas de la infancia.
El piélagu blau del to vientre, el run
de la piel cuando deseo. Isles de lluz
apruciendo no escuro. La flor azul
de l'aventura y aquello que yo más amo.
Goraka eta dantzari itsasoa, ematen dio gorputz
aparrezko eta urruntasunezkoa ene gorputzaren
harkaitzei. Itsasoratzen ikusi nituen ontzi beltzak
ez beltzerantz. Zurekin amestu nituen
lur elkorrean jauregi zuriak,
izar berriak, edertasunaren
norabide zehatza. Bizi nigan da bizi, ai,
haien bidaian hildako
marinelen bihotza. Basamortu
ene aitonak Dakarren erdi ikusia. Nostalgia
bidali beharrean egon nintzen gutunarena.
Ezagutzen dut bakarrik egon nintzeneko kai bat eta
badakit ze mintsu diren erbestea eta inongoa ez izatea.
Itsasoa. Itsasoa. Itsasoa.
Umezaroko atlas batean ikuskaturiko irudia.
Zeure sabeleko atseden urdina, larruaren
biribila desioz naizenean. Argizko uharteak
iluntasunean nabarmen. Menturaren
lore urdina eta nik maiteen dudana.
Aurelio González Ovies (1964)
Aquelles Nochebuenes Gabon gau haiek
¡Qué nos faltaba entós...!

Sabíamos esperar. Creíamos en too
cola escusa de nada. Hores
llarges, silenciu nos caminos, les cunetes
xelaes, les ventanes enceses
y motes d'algodón sobre aquel pinu
y aquelles bombillines
que, cada poco tiempu, fundíennos los plomos.
Al menos por un día cenábamos más tarde
y toos xuntos
como aquelles families de los llibros.

Despues de tantos añós
-mui fiel ye la memoria...-,
paezme que te veo posar sobre la mesa
cachucos de turrón y unos piñones
-tu tabes toa contenta-
como si fora'l -yera- nuese gran tesoru.
Zer falta genuen orduan...!

Bagenekien itxaroten. Dena sinesten genuen
ezereza aitzaki. Ordu
luzeak, isiltasuna bidean, arekak
izoztuta, lehiak pizturik
eta kotoi izpiak pinu haren gainean
eta bonbillatxo haiek
plomuak, aldian-aldian, erretzen zizkigutenak.
Gutxienez egun batez beluago afaltzen genuen
eta denok elkarrekin
liburuetako sendi haiek legetxe.

Hainbeste urteren ostean
-fidela da oso gomuta...-,
iruditzen zait ikusten zaitudala mahai gainean jartzen
turroi zatitxoak eta pinoi batzuk
-pozarren zeunden, ama-
balira bezala -halaxe ziren- gure altxor handia.
Berta Piñán (1964)
In memoriam In memoriam
Vienes a mí. Conoces los requexos toos
de la casa, la plenitú del aire cuando l'hibiernu
aporta y quedámonos solos los que solos llegamos.
De qué extraña provincia, de qué absurda estación
de cenices y lluvia vienes a mi esta nueche,
si la muerte, dicen, non algama más allá
de la muerte. Al par mío miedres colos años perdios,
esos años que'l tiempu nos traiciona y nos niega
y una nueche, esta nueche, regreses,
y das vida a la vida,
tú, que namás sabes de la vida la muerte.
Nigana zatoz. Txoko guztiak dituzu ezagun
etxean, airearen betetasuna neguak
asaltoa egin eta bakarrik etorritakoak bakarrik geratzen garenean./
Zein probintzia bitxitatik, zein errauts eta eurizko
geltoki absurdutatik zatoz nigana gau honetan,
herioa, diotenez, harantzago ez badoa
heriotik baino. Ene alboan hazten zara galdutako urteekin batera,/
denborak traditzen eta ukatzen dizkigun urte horiek
eta gau batez, gau honetan, itzultzen zara,
eta bizia diozu ematen biziari,
zuk, bizitzatik heriotza baino ez dakizun horrek.
Humberto Gonzali (1961)
Patria Aberria
Patria; patria mía
con granible votu acepto
el sangre vieyo y el lutu de la tierra.
Pero pídote, ensin tregua
y con desesperu, como pide a la madre
el guaje de llantu enllenu:
acueyi la mio palabra como fueya de carbayu
pel aire desprendida;
la que ye sola, na solitú amarga de l'Asturies perdida.
Aberri hori; ene aberria
zin emankorrez ditut onartzen
odol zaharra eta lurraren lutoa.
Baina eskatzen dizut, treguarik gabe
eta desesperoz, amari eskatu legez
umeak bete negarrez:
onartu ene hitza haritz hosto
haizeak askatuaren antzera;
bakana dena, Asturias galduriko bakartasun garratzean.
Lluis Fano (1961)
Nun hai paz Ez da bakerik
A una xeneración Belaunaldi bati
Hai xente abondo que fala
de cuando la guerra,
d'un tiempo qu'hebo guerra
y pasáron-yos coses
y alcuérdense señardosos
y quieren siempre cuntales.
Pero nun oigo falar
de cuando la paz.
¿Nun hebo paz?
si la hebo ¿nun s'alcuerden?
si s'alcuerden ¿nun s'atreven?
o a lo peor:
alcuérdense, atrevénse
y claro qu'hebo paz
pero... ai... nun-yos pasó nada.
Jende askok mintzagai darabil
gerra sasoia,
gerra izan
eta gauzak gertatu zitzaizkieneko denbora
eta nostalgiaz dakartzate gomutara
eta beti azaldu gura izaten dituzte.
Baina ez diot jendeari berbetan entzuten
bake garaiaz.
Ez ote zen bakerik izan?
edo izan bazen, ez dira gomutatzen?
edo gomutan badute, ez dira ausartzen?
edo txarrenean:
gomutan dute, azartu egiten dira
eta jakina bakea izan zena
baina... ai... ez zitzaien ezer jazo.
Ignaciu LLope (1961)
De vuelta del mar Itsasotik bueltan
Presta saber del mar
nos escuros díes del regresu
nesta patria de cobardes.

Presta saber de los amantes
que se dexen recordar
na erma temperatura
de los cuerpos ayenos.
Atsegin da itsasoaren albiste izatea
itzuleraren egun ilunetan
koldarren aberri honetan.

Atsegin da maitaleen albiste izatea
gomutagai erabil dezatela uzten baitute
inoren soinen
tenperatura mortuan.
Xosé Antonio García (1961)
XXVI XXVI
Fala l'aire enceso
y l'alma de dolor apagada.
Infinitu ye l'alimendu
que-yos queda a los homes y a los llimiagos.
Hitz dagi aire izekiak
eta minak itzaliriko arimak.
Elaikagai ifinitua da
gizakiei eta bareei geratzen zaiena.
Miguel Allende (1960)
Payasu comodín (mp3) Pailazo komodina (mp3)
Cause I'm a picker
I'm a grinner
I'm a lover
And I'm a sinner
I play my music in the sun
I'm a joker
I'm a smoker
I'm a midnight tocker
I sure don't want to hurt no one.

The Jocker
, Steve Miller Band

Después de ser tantes coses
alcuéntrome non anunciu de cerveza
sin ser el ciegu de Buenos Aires qu'escribió El Aleph
o l'asturianu de Pría que cantaba La Raitana.
Cause' I'm a picker
I'm a grinner
I'm a lover
And I'm a sinner
I play my music in the sun
I'm a joker
I'm a smoker
I'm a midnight tocker
I sure don't want to hurt no one.

The Jocker
, Steve Miller Band

Hainbeste gauza izan ondoren
garagardo iragarki batean nago
izan barik El Aleph idatzi zuen Buenos Aireseko itsua
edo La Raitana kantatzen zuen Príako asturiarra.
Lourdes Álvarez (1961)
Palabres Berbak
Ámovos palabres xiblu que me peslláis los llabios;
palabres ensin dicir
que'asomais a los güeyos delles veces
y en madexes d'agua espardeis la murnia y l'orpín
y el color allunáu, encesu en toles nueches.
Ámovos entós, a la escontra'l silenciu, dientro de mi
porque sois tolos soles que me faen falta ver
curiando de les tardes.
Palabres lares de mio casa,
rellumos marxinales que recoyéis la voz
nel fríu de los iviernos, palabres ensin dicir,
palabres calteníes na mio llingua: ámovos.
Maite zaituztet, ezpainak ixten dizkidazuen txistu berbak;
esan gabeko hitzak
batzuetan begietara agertu
eta ur matazetan banatzen baitituzue pena eta langarra
eta iretargi kolorea, gauero isiotua.
Orduan maite zaituztet, isilaren aurka, ene baitan
ikusi behar ditudan eguzki guztiak zaretelako
arratsaldeez arduratuta.
Gure etxeko ele garbiak,
neguetako hotzean ahotsa jasotzen duzuen
dirdira marjinalak, esan gabeko hitzak,
ene hizkuntzan gordetako berbak: maite zaituztet.
Esther Prieto (1960)
De la casa del padre Aitaren etxetik
Pesllada la puerta, echaos el cuarterón y los
postigos dexé la casa, por si un día vuelvo.
Caltengo nel envés de la memoria caminos
y cayeles de champán y d'escuela: imprecisa
cartografía del vencíu.
De la casa del padre salí travesando
los más altos puertos de piedra, y salté sebes
y esguilé árboles de frutes dulces y amargues.
De la casa del padre llegué hasta esti día
como zrezu xaponés que nada guarda
y mira pal suelu, de revés, plasmáu y sordu.
Atea itxita, trabaturik kontraleihoa eta
leihatilak irten nuen etxetik, noizbait etor banendi.
Oroimenaren atzealdean gordeta bideak
eta buztin eta eskola kalexkak: bentzutuaren
kartografia gandutua.
Aitaren etxetik irten nuen zeharkatuz
harrizko aterik garaienak, eta zuhaixkak saltatu nituen
eta igali goxo eta garrazdun arboletara igo.
Aitaren etxetik egun honetara arte heldu nintzen
gerezi japoniarraren antzera, ezer gorde barik
eta lurrari begira dagoena, azpialdez, zurtuta eta gor.
Antón García (1960)
La casa del mío padre Nire aitaren etxea
Nire aitaren etxea
defendituko dut.

Gabriel Aresti

A Xosé Manuel Valdés

Defendería
la casa de mio padre
contra los llobos
contra la xusticia
contra la usura.
Perdería
la facienda
y el monte si pudiera
defendiendo la casa de mio padre
coles manes
(que más arma
nun tengo que la pluma).
En quitándome les manes,
colos brazos,
col sangre
y cola vida
defendería la casa de mio padre.
Y morrería,
perdería l'alma
perdería'l mio fruxe
pero de pies
la casa de mio padre
siguiría.
Defendería
la casa de mío padre
anque fuera
una casa-barata
fecha con usura,
una colomina
qu'un chamizu ha argayar.

Defendería
la casa de mío padre
de nun ser
que padre la vendió
pa que yo fuera
dalgo pela vida.
Nire aitaren etxea
defendituko dut.

Gabriel Aresti

Xosé Manuel Valdési

Nire aitaren etxea
defendituko nuke
otsoen kontra
justiziaren kontra
lukurreriaren kontra.
Galduko nuke
azienda
eta mendia ahal izanez gero
aitaren etxea defendatzen
eskuekin
(beste armarik ez dut
luma baino).
Eskuak ebakitzen badizkidate,
besoekin,
odolarekin
eta bizitzarekin
defendituko nuke neure aitaren etxea.
Ni hilen nintzateke,
arima galduko nuke,
neure leinua galduko nuke,
baina zutik
nire aitaren etxeak
iraunen luke.
Nire aitaren etxea
defendituko nuke
baldin balitz ere
lukurreriaz eginiko
etxe merke bat,
babes ofizialeko etxebizitza bat
meategiak azkenean arrakalatu beharrekoa.

Defendituko nuke
nire aitaren etxea
ez balu
aitak saldu
izan nendin ni
zerbait bizitzan.
Luis Salas Riaño (1960)
Como si fuere Verlaine Verlaine banintz bezala
El que torna d'un viaxe yá ye otru.
El tiempu (siempre pasa) nada dexa
igual. El besu atávicu, l'abrazu,
el sorbu abovedáu de los tos llabios
na mio carne más trémula, los brotos
inflamaos, el medallón sombríu,
los dos vientres que se saciaron mientres
la nueche consumía la abrasada
realidá; malapenes son escories
espardíes nel remolín de sábanes
que l'olvidu nun acaba matar.
Equí dientro relluma una llapada
y nel güecu vacíu retumba un ecu,
c'etait le coeur de mon douce cousin.
Bidaiatik datorrena beste bat da dagoeneko.
Denborak (beti iragankor) ezer ez du uzten
berdin. Musu atabikoa, besarkada,
zure ezpainen urrupada bobedadunak
nire haragirik dardaratsuenean, kimu
hanpatuak, medailoi itzaltsua,
sabelaldeek elkar ase zuten
gauak erretzen zuelarik kiskalitako
errealitatea; guztiak ozta-ozta dira eskoria
maindireen zurrunbilotik sakabanatuak
ahanzturak amatatzerik lortzen ez dituenak.
Hemen barruan argi dagi sugar batek
eta tarte hustuan burrunba oihartzun batek,
c'etait le coeur de mon douce cousin.
Ánxel Álvarez Llano (1958)
XXI XXI
Si equí fina'l viaxe, a deshora,
será un trayeutu averáu al olvidu
y a cualisquier suañu fráxil,
como una música que naciere
nes fries cuerdes d'un vigulín
ensin alma, ensin fuebu nel corazón
de les notes, afuegu sópitu
nel atril xelaú de la orquesta.
Hemen amaitzen bada bidaia, desorduan,
ibilgua hurbil izanen da ahanzturatik
eta ezein amets apurkorretatik,
nola sortzen den musika
biolinaren hari hotzetan
arimarik gabe, surik gabe noten
bihotzean, itomen supitua
orkestraren atril izoztuan.
Miguel Rojo (1957)
Aú tán los díes perdíos.
Aquellos de flor y flor
como un collar
alrior del mío pescuezu
a la manu de l'amada ensortiyaos.
Aú se fonon aquellos díes
xuguetes relagaos a mamplén
que dexé dise ensin despedime
comu se despide la novia na estación
anantes que'l tren esapaeza
definitivamente
na negrura'l túnel.
Aú tan los díes tiraos.
Aquellos de flor y flor
aú tán.
Non dira egun galduak.
Lore-loreko haiek
iduneko baten antzera
ene lepoaren inguruan
laztanaren eskuari kiribilduak.
Nora joan ziren egun haiek
esku biok betean oparituriko jostailuak
agurtu gabe joaten utziak
andregaia geltokian agurtu legetxe
trena desagertu baino lehen
behin betiko
tunelaren beltzean.
Non dira egun boteak.
Lore-loreko haiek
non dira.
Taresa Fernández Lorences (1955)
Rellumu Oinaztargia
Volvió la cabeza y ximió una nube
ellí onde'l so pelo cabruñara
el metal que los homes acobician.
Burua biratu eta aiene egin zuen hodei batek
non eta haren ileak ukitu baitzuen
gizakiek irrika duten metala.
Roberto González-Quevedo González (1953)
La mia cabana Ene etxola
Por fin toi solu.
Marchanon los amigos.
Enxamás tornarán yá
las esperanzas d'antias.
Enxamás los güechos
amirarán las mesmas cousas.
Marchanon los amigos.
¡Que marchen con buen pía!
Yá nun son los mieos amigos.
Son sacaberas murnias.
Son antroidos d'outuenu.
Pero la mía cabana
dexoú la puerta abierta
pa los amigos nuevos.
Azkenean bakarrik nago.
Joanak dira adiskideak.
Sekulan ez dira ja itzuliko
antzinako itxaroak.
Sekulan ez diete begiek
lehengo gauzei so egingo.
Joanak dira adiskideak.
Doazela pausaje onean!
Dagoeneko ez dira ene lagunak.
Uhandre tristeak dira.
Udagoieneko aratusteak.
Baina ene etxolak
atea zabalik utzi zuen
adiskide berrientzat.
María Teresa González (1950-1995)
Qué pensará la mar Itsasoak zer pentsatuko
Qué pensará la mar
cuandu dispierte,
ocle na piel,
l'alborecer abriéndose al iris soñolientu,
y nel profundu vientre, como un nenu,
cañicándose un besu, que posara los llabios de setiembre.
Itsasoak zer pentsatuko
itzartzen denean,
itsas belarra larruan,
egunabarra iris lokartura zabaltzen dela,
eta sabel sakonean, ume baten antzera,
zabuka musu bat, irailaren ezpainek pausatua.
Xuan Xosé Sánchez Vicente (1949)
Venus desurde de la mar d'Asturies Venus Asturiasko itsasotik sortzen
Na trespariente mar que te rodea
Un fuebu

esparde las guedeyes brisa verde,
velando y desvelando la desnuda
el agua, un agua inapagable

nidiura de melcotón na que'envuelves
el suañu de pumares los tos pechos,
el tebiu y suave acapiu del to vientre,
l'apellidu infantil del embeligru,
l'enriscáu oquín qu'a la puerte duerme
del to puertu (abellugu y destín
de sueños y de barcos y de velees);
el curvu castru de los tos cadriles
qu'en curtiu istmu la cintura vuelve,
la torniada pierna que na rodía
encarna y n'axil músculu pierde
la cofrana, p'aportar a les playes
onde'l tiempu dexó conches y venes
que caricien les foles al romper.
Y brisa, y mar y yo, tresparientes
mendigos de la gracia del to cuerpu.
Inguratzen zaituen itsas gardenean
Su bat

ileak hedatzen ditu brisa orlegiak,
estaltzen eta agertzen
ura, ur itzalezin bat

muxika azal biluzia, darabilzuna
biltzeko zeure bularren sagar ametsa,
zure sabelaren erakarmen epel eta emea,
zilborraren ume deitura,
goroldio kiribildu lokartua zure
kaiko atean (babes eta jomuga
ametsena, barkuena eta irrikena);
zure aldaketako kastro biribildua.
istmo laburrean gerria itzulika,
tornuz eginiko zangoak belaunean
haragituta muskulu arinean du galtzen
belaunpea, heltzeko hondartzetara
non denborak utzi zituen maskor eta bitxi
uhinek lehertzean laztanduak.
Eta brisa, eta itsasoa eta ni, gardenak
zure gorputzaren graziaren eskale.
Xosé Manuel Valdés (1948)
Voces Ahotsak
Na primavera tamién retueyen voces.
Son como caparines que furen la ventana
fuxentes,
verdes,
cabántenes salir
d'un inviernu perfondu.

Per un instante, esperes
qu'una diga'l to nome.
Dempués nun te da más:
nadie ye l'amu

de lo qu'ufierta a toos la primavera.
Udaberrian ahotsak ere dira ernetzen.
Leihotik sarturiko mitxoleten antzekoak dira
iheskorrak,
orlegiak,
irten berri balira bezala
negu sakon batetik.

Une batez, itxaro duzu
batek zure izena esatea.
Gero berdin dizu:
inork ez du jabetzan

udaberriak denoi emanikoa.
Lluis Xabel Álvarez (1948)
Céltica Zeltikoa
A ti, Vaethu, que vives xunto la mar,
y a ti, Caraedubis, que remanes el ñuberu y la fontana.
A vosotros, Lugus y Vagodonnaegu,
que'l fumu aventáis y el ruxir de las fogueres,
y a ti Aernu folixeru, que'escuerres al vecín enemigu
y xintes y bailles cola tribu zoela
y la bona xente.
Pente les foles y bardiales blinquen busgosos y sumicios,
y peináse curiosa una xana cuandu escampla.
Encesa llume ye la tarde
mentes arroxen ente cancios,
lloñe,
los cumales de los montes
y la tiesta los carbayos.
Roxu llumeral, entós, el mundu.
Mures, llagartos y cuquiellos
que'entainen con medrana al so furacu.
Rellúmen-y los güeyos al raposu, a la curuxa
y al dios mesmu, que'l llombu, atristayáu,
escuende.
Seliquino, siéntese un orbayu.
Zuri, Vaethu, itsasoaren ondoan bizi zaren horri,
eta zuri, Caraedubis, hodeia eta iturria astintzen dituzunari.
Zuei, Lugus eta Vagodonnaegu,
kea eta sutzarraren orroa aienatzen dituzuenei,
eta zuri Aernu jostariari, alboko etsaiaren atzetik zoazenari
eta jaten eta dantza egiten duzunari leinu zoelatarrarekin
eta jende onarekin.
Uhin eta sastraka artean jauzika satiroak eta prakagorriak,
eta orrazten da lamia txukun bat atertzen duenean.
Argi izekia da arratsa
kantuen artean gorritzen diren bitartean,
urrun,
mendi kaskoak
eta haritzen burua.
Sute gorria, orduan, mundua.
Sagu, musker eta kuku
arineketan beldurrez bakoitza bere zulora.
Begi dirdiratsuak lukiak, hontzak
eta jainkoak berak, bizkarra, goibel,
ezkutatzen duela.
Emeki, zirimiria aditzen da.
Manuel Asur (1947)
Poeta Poeta
Ser poeta ye vivir fuera'l papel
y tener mal de lletra,
sola ver siempre la mesma silueta,
sentir qu'ende fuera
pasa la vida'n meyor ferramienta;
atender la mar debaxo'l poema,
y nun ser barcu nin airín de vela,
nin saber muy bien lo que se cellebra.
Ser poeta ye una campana que riela
na melguera voz d'escosa sirena,
muelle baldáu, rede ensin mella,
día tardiegu, nuechi indiscreta.
Poeta izatea da paperetik at bizitzea
eta letra minak jota egotea,
bakarrik beti silueta bera ikustea,
sentitzea hor kanpoan
bizitza igarotzen dela tresna hobean;
itsasoa poemaren azpian entzutea,
eta ez izatea itsasontzirik ezta bela haizerik ere,
ezta oso ondo jakitea ere zer ospatzen den.
Poeta izatea ñir-ñir dagien kanpaia izatea da
sirena antzuren baten ahots eztian,
moila ezgauza, hutsunerik gabeko sarea,
egun berantiarra, gau indiskretua.
Xosé Manuel Bolado (1946)
Queríamos vivir Nahi genuen bizi
A la lluz escasa de los vencíos
semabes grana de cosmos en marzu.

Yo conocía
de marzu la infinitú del agua,
la fidelidá del aire a los barcos
de travesía, la blancura violeta
del Aramo... Tu, sabíes de la muerte,
el so roce de pluma.

Los dos
queríamos vivir.
Menderatuen argi urrian
kosmos hazia ereiten zenuen martxoan.

Nik banuen ezagun
martxotik uraren infinitutasuna,
zeharbide barkuei
aireak dien fideltasuna, Aramoko
zuritasun bioleta... Zuk, heriotzaren jakitun,
haren luma igurtzia.

Biok
nahi genuen bizi.
Nel Amaro (1946)
Declaración de principios Hastapen adierazpena
Pa Oski S.
Un home fala n'inglés
(esi home ye'l mio hermano).

Otru home fala n'asturianu
(ye'l mio enemigu).

El primer home ye un mineru
(norteamericanu).

El segundu home ye un patronu
(asturianu).

La llingua tampocu nun nos
fai siempre hermanos.
Oski S.-rentzat
Gizaki bat ingelesez da mintzo
(gizakume hori ene haurride da).

Beste gizaki bat asturieraz da mintzo
(ene etsaia da).

Lehen gizakia meatzaria da
(iparramerikarra).

Bigarren gizakia patroia da
(asturiarra).

Hizkuntzak ere ez gaitu
egiten beti senide.
Pablo Ardisana (1940)
Chillida Txillida
Pa besate quixera
dalgunos güecos cúmplices,
fechos de pulsu bien tresnáu
por quien trabaya madera,
fierru, formigón... namoradamente.
Alza volúmenes, espacios, xuegos
de xeometríes sonánbules, onde
se contien vientos, agües, lluces,
falampos... y caltién tremos
quietu d'esquines como sollertes ales.
Pa besate qeixera que tuvieses aquí
con venti años, y que Chillida nos dexara
les sos manes pa escondenos
n'esculpíos suaños, mui a soles.
Zu musukatzeko gura nituzke
zenbait hutsarte konplize,
ondo tresnaturiko pultsuz eginak
nork eta langai darabiltzanak zura,
burdina, hormigoia... maiteminez.
Altxatzen ditu bolumen, espazio, joko
geometria sonanbuluzkoak, non
gordetzen dituen haizeak, urak, argiak,
malutak... eta eusten hegal arretatsuen gisara
izkinen geldotasun dardaratsuari.
Zuri musu emateko gura zintuzket hemen
hogei urtekoa, eta Txillidak guri uztea
bere eskuak biok ezkutatzeko
amets zizelkatuetan, bakarrik ere bakarrik.