An analysis of Children's and Young People's Literature translated into Basque: Functions, influences, and strategies
Manu Lopez GaseniEuskaratutako Haur eta Gazte Literaturaren azterketa: funtzioak, eraginak eta itzulpen-estrategiak

Artikulu hau aldizkari honen 22 zenbakian agertu zen lehenengo aldiz, 2000an.