Baldintzak

EIZIEn bazkidetu nahi dutenek euskaraz dakitela eta itzulpengintzan aritzeko gaitasun profesionala dutela egiaztatu behar dute.

Baldintza profesionalak

EIZIEren kide izateko baldintza hauetakoren bat bete beharko da:

  • Itzultzaile edo interprete izateko ikasketak egin izana, Euskal Herriko zein kanpoko edozein unibertsitate edo eskolatan. edo
  • Euskarara edo euskaratik bi liburu itzuli eta argitaratu izana, edo_ bi libururen _parekotzat jo daitekeen orri-kopurua itzuli izana. edo
  • Itzultzaile edo zuzentzaile lanpostu batean gutxienez urtebetean jardun izana, betiere sorburu hizkuntza edo xede hizkuntza euskara izanik. edo
  • Interprete lanetan gutxienez 50 orduz jardun izana, sorburu hizkuntza edo xede hizkuntza euskara izanik.

Hizkuntzazko baldintzak

Baldintza profesionalek hala bermatzen ez badute, euskaraz badakiela frogatu beharko da, era hauetako batean:

  • agiri ofizialen baten bitartez,
  • itzulpenen bat (20 orrialde gutxienez) euskaratik edo euskarara egina duela frogatuta.

Egiaztagiriak

Aurreko bi ataletan aipatu diren baldintza guztiak agirien bidez frogatu behar dira.
Norbaitek, elkartearen helburuekin bat etorri eta itzulpengintzan, interpretazioan edo testu-zuzenketan jarduna izan arren, aurreko baldintzak egiaztagiriekin behar bezala frogatu ezin baditu, hiru elkartekideren abala aurkeztu beharko du bazkidetza-eskabidearekin batera.

Bazkide izateko beste aukera batzuk

  • Nahiz eta itzulpengintzan, interpretazioan edo testu-zuzenketan ez aritu, elkartearen helburuekin bat etorri eta zeregin horietakoren batekin loturiko jarduna dutenek ere aukera dute bazkide izateko. Horretarako, agiriz frogatu beharko dute beren jarduna. Dena dela, ezin badute agiri bidez frogatu, hiru elkartekideren abala aurkeztu beharko dute bazkidetza eskabidearekin batera.
  • Itzulpengintza eta interpretazioko graduko 2. zikloko ikasketak edota itzulpengintzako graduondo bat egiten aritzea (Euskal Herrikoak zein kanpoko edozein unibertsitatetakoak).